اعضاء هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی

نام شرکت

سمت

1

آقای علی مرادی

سامع پاد نوین

رئیس هیات مدیره

MrMohtasham

آقای علی محتشم امیری

میلاد نور

نائب رئیس هیات مدیره

MrEbrahimZade

آقای علی ابراهیم زاده

راهکار تجارت مدیریت کوشا

دبیر هیات مدیره

MrAbbasiRad

آقای مهدی عباسی راد

فرهنگ مهر

خزانه دار هیات مدیره

MrRezaei

آقای ابوالقاسم سالار رضایی

میلاد مبتکر شرق

عضو هیات مدیره

AliMoein

آقای علی معین جهرمی

گروه تجارت و اطلاعات ITG

بازرس

اعضاء هیأت مدیره انجمن صنفی برگزارکنندگان نمایشگاه های بین المللی ایران