اعضاء هیئت مدیره

نام

شرکت

سمت

آقای ابراهیم زاده

MrEbrahimZade

راهکار تجارت کوشا

عضو و رئیس هیات مدیره

آقای سپاسدار

Shahnam-Sepasdar-Tehran,shahnam sepasdar tehran,شهنام سپاسدار تهران

بانیان امید

عضو و دبیر هیات مدیره

آقای جلالی

MrJalali

نمانگر

عضو و نایب رئیس هیات مدیره

آقای عباسی راد

MrAbbasiRad

فرهنگ مهر

عضو و خزانه دار هیات مدیره

آقای مرادی

 MrMoradi

سامع پاد نوین

عضو هیات مدیره

اعضاء هیأت مدیره انجمن صنفی برگزارکنندگان نمایشگاه های بین المللی ایران

تماس با ما

آدرس: تهران، اتوبان چمران، محل دائمی نمایشگاههای بین المللی ایران، سالن 37، طبقه اول

تلفکس : 02122657025 - 02122653407